Stav objednávky
Informace
Zákaznická linka
+ 420 800 100 808

Společně k udržitelnosti

Objevte udržitelnost v naší CEWE FOTOKNIZE.

Zjistit více

Krásná od přírody: vaše CEWE FOTOKNIHA

Bok po boku s udržitelným papírem

Zachyťte ty nejemotivnější okamžiky do CEWE FOTOKNIHY se 100% recyklovaným papírem uvnitř.

od 499,00 Kč*

Jak udržitelný je papír v CEWE FOTOKNIZE?

Jakýkoliv formát digitálně vytištěné CEWE FOTOKNIHY můžete nyní objednat s matným 100% recyklovaným papírem uvnitř. S výjimkou několika velmi malých vměstků z procesu recyklace nejsou mezi zářivě bílým natíraným recyklovaným papírem a běžným papírem určeným pro digitální tisk téměř žádné rozdíly. Ve srovnání s papírem z čerstvých vláken vyžaduje výroba recyklovaného papíru méně energie, vody a dřeva. Koncový papír a vazba knihy jsou rovněž vyrobeny z certifikovaného materiálu FSC®.

Další informace

Vaše okamžiky štěstí v CEWE FOTOKNIZE

Jak si vaše příběhy najdou ten nejkrásnější formát

Často kladené otázky o udržitelnosti

Všechny produkty s obsahem dřevních vláken, jako je papír, lepenka nebo dřevo, mohou být certifikovány FSC®, pokud splňují standardy FSC®.

Kritiku bereme na vědomí. Přesto je FSC® nejnáročnějším certifikátem pro produkty z papíru a dřeva a je stále podporována hlavními organizacemi na ochranu životního prostředí. Proto je FSC® certifikace našich fotoproduktů tím nejlepším, co můžeme pro udržitelné lesní hospodaření udělat.

Plastová fólie slouží k ochraně produktu před poškozením. Tímto způsobem lze snížit reklamace na minimum, a tím i spotřebu papíru kvůli opakovaným tiskům. Společnost CEWE již hledá alternativy, jak plastové obaly nahradit materiálem šetrnějším k životnímu prostředí.

Recyklovaný znamená, že zdroj byl již jednou použit. Jde například o náš papír pro Nature Print a přání, který je 100 % recyklovaný. Recyklovatelný znamená, že surovinu nebo několik vzájemně propojených surovin lze od sebe oddělit a znovu z nich vytvořit nový výrobek. Jde například o vnitřní část našich adventních kalendářů.

Naši zákazníci mají různá přání a požadavky na CEWE FOTOKNIHU. Proto bychom jim rádi dali na výběr mezi různými papíry pro vnitřní stránky. Nadále nabízíme všechny typy papírů, které jsme měli v nabídce již dříve. Každá vyrobená CEWE FOTOKNIHA je již certifikována podle FSC® - neustále pracujeme na dalších udržitelných optimalizacích.

Veganské produkty u CEWE znamenají, že produkty neobsahují žádné složky živočišného původu a že žádné látky, které by mohly obsahovat složky živočišného původu, nejsou záměrně přidávány ani používány ve fázích výroby a zpracování (odvozeno z definice „Evropské vegetariánské unie“ ).

Pro lepení naší pevné vazby se používá běžné knihařské lepidlo, které se získává varem vedlejších živočišných produktů. Pro vyvolání fotografického papíru je nutná emulzní vrstva sestávající z želatiny. Zatím se ani v jednom případě nenašla alternativa, která by garantovala stejně dobrou kvalitu nebo byla technicky proveditelná.

CEWE FOTOKNIHA je produkt, který bude dělat radost životu a generacím a v těch nejvzácnějších případech vyžaduje trvalou likvidaci. Pokud je přesto určena k likvidaci, CEWE FOTOKNIHA na fotografickém papíru patří do zbytkového odpadu. Digitálně vytištěná CEWE FOTOKNIHA je naopak recyklovatelná. Pro usnadnění procesu recyklace by měla být vazba a vnitřní strany od sebe odděleny.

To má několik důvodů. Jednak používáme materiály, které ještě nejsou u některých výrobků certifikovány. Aby však mohl být výrobek certifikován, musí být certifikováno 100 % příslušných materiálů. U jiných musíme pouze upravit proces tak, aby byl v souladu se všemi směrnicemi během každoročního auditu FSC®. CEWE na tom pracuje s velkým nasazením.

Iniciujeme a podporujeme velké množství projektů na ochranu životního prostředí. Patří mezi ně založení dvou včelstev v areálu společnosti v Oldenburgu a zaměstnanecké projekty, jako je "CEWE uklízí" nebo kampaně na výsadbu stromů. Již řadu let také úzce spolupracujeme s organizací NABU.

V zájmu další ochrany životního prostředí vyrábí a dodává společnost CEWE všechny značkové fotoprodukty klimaticky neutrálním způsobem. Za tímto účelem jsou všechny nezapočtené emise CO₂ kompenzovány v rámci certifikovaných projektů na ochranu klimatu. Kde je to možné, snižujeme emise, např. používáním ekologické elektřiny.

Každá CEWE FOTOKNIHA je vysoce kvalitní výrobek s životností přibližně 50 let a je vyrobena klimaticky neutrálním offsetovým způsobem. Náš příspěvek k ochraně klimatu je tvořen snížením a kompenzací nezaviněných emisí CO₂. Veškeré nevyhnuté emise z výroby kompenzujeme v rámci projektu ochrany a obnovy lesů v Keni. Kromě toho jsou všechny varianty CEWE FOTOKNIHY certifikovány FSC®. Přeprava je rovněž prováděna formou kompenzace.

Zaměřujeme se na co největší snížení vlastních emisí CO₂. Protože zatím nejsme schopni se našim emisím zcela vyhnout, považujeme za velmi důležité je alespoň kompenzovat. Od roku 2016 podporujeme projekt ochrany a zalesňování lesů Kasigau Wildlife Corridor v Keni, který je certifikován podle mezinárodně uznávaného standardu Verified Carbon Standard.

Emise závisí na tom, zda je CEWE FOTOKNIHA digitálně vytištěná nebo je vyvolaná na fotografickém papíře.

Všechny emisní hodnoty jsou pravidelně kontrolovány a jsou hluboko pod zákonem stanovenými limitními hodnotami. K zajištění zdraví zaměstnanců jsou rovněž přijata vhodná opatření pro bezpečnost práce, jako jsou ventilační a odsávací systémy.

U CEWE FOTOKNIHY je v digitálním tisku použita technologie tzv. Liquid Electro Photography (LEP). Tento tiskový proces může produkovat emise ve formě těkavých organických sloučenin nebo ozónu.

Během výrobního procesu CEWE FOTOKNIHY na fotografický papír dochází k emisím odpadních vod, jako je stříbro a komplexotvorná činidla. Kontaminovaná odpadní voda je předávána do čistíren odpadních vod k přepracování.

Existuje také potenciál pro emise do ovzduší během procesu lepení a konečné úpravy.

Udržování nevyhnutelných emisí na co nejnižší úrovni je naší prioritou a informujeme o tom v naší výroční zprávě o udržitelnosti.

CEWE FOTOKNIHA s měkkou vazbou na všech papírech pro digitální tisk a CEWE FOTOKNIHA se sešitovou vazbou jsou bez živočišných složek. To platí i pro všechny digitálně tištěné fotokalendáře a přání, stejně jako pro digitálně tištěné matné prémiové plakáty. Všechny textilie a nádoby na pití jsou také veganské, stejně jako mnoho dalších produktů v kategorii fotodárků a naše fotoobrazy. Pokud potřebujete informace o produktech, které zde nejsou uvedeny, kontaktujte prosím naše zákaznické centrum.

Papírový odpad často obsahuje knihy nebo jiné produkty, které obsahují živočišné složky v knihařském lepidle. Nelze proto vyloučit minimální rezidua těchto složek produktu ve výrobcích ze sběrového papíru.

Krycí laminace CEWE FOTOKNIHY je vyrobena z polypropylenu, který se při recyklaci sběrového papíru oddělí od znovu použitelných papírových vláken a likviduje odděleně. Použitá lepidla jsou také separována v procesu recyklace. Barevná aplikace také není recyklovatelná a je z papíru odstraněna v procesu odbarvování.